My Blog List

  • श्री ............. ............................. ................ ...... ...............लि. सञ्चालक समितिको बैठक आज मिति २०.../.../.... का दिन यस ..... ...
  • Indian Bollywood Actress
  • *हरितालिका तिज २०७१ को शुभ अवशरमा सम्पूर्ण दिदीबहिनी चेलीबेटी र समस्त साथीभाइहरु प्रति हार्दिक मंगलमय शुभकामना प्रकट गर्दछौं ।*

Wednesday, April 20, 2011

पारसमणि को कथन


परस मणि प्रधान (saying of )

3 slj sljtf xf];\, sljtf slj xf];\ ta kf] sljtf x'G5 zAb y'kf/Lsg s] x'G5 efj eP kf] x'G5 . =================================================No comments:

Post a Comment