My Blog List

  • श्री ............. ............................. ................ ...... ...............लि. सञ्चालक समितिको बैठक आज मिति २०.../.../.... का दिन यस ..... ...
  • Indian Bollywood Actress
  • *हरितालिका तिज २०७१ को शुभ अवशरमा सम्पूर्ण दिदीबहिनी चेलीबेटी र समस्त साथीभाइहरु प्रति हार्दिक मंगलमय शुभकामना प्रकट गर्दछौं ।*

Monday, June 25, 2012

संविधान संशोधन

नेपालको अन्तरिम संविधान (पहिलो संशोधन) २०६३ २०६३।११।३०
नेपालको अन्तरिम संविधान (दोस्रो संशोधन) २०६४ २०६४।०२।३०
नेपालको अन्तरिम संविधान (तेस्रो संशोधन) २०६४ २०६४।०९।१३
नेपालको अन्तरिम संविधान (चौथो संशोधन) २०६५ २०६५।०२।१६
नेपालको अन्तरिम संविधान (पाँचौ संशोधन) २०६५ २०६५।०३।२९
नेपालको अन्तरिम संविधान (छैेटौं संशोधन) २०६५ २०६५।०८।३०
नेपालको अन्तरिम संविधान (सातौं संशोधन) २०६६ २०६६।१०।१७
नेपालको अन्तरिम संविधान (आठौं संशोधन) २०६७ २०६७।०२।१४
नेपालको अन्तरिम संविधान (नवौं संशोधन) २०६८ २०६८।०२।१४
नेपालको अन्तरिम संविधान (दसौं संशोधन) २०६८ २०६८।०५।१२
नेपालको अन्तरिम संविधान (एघारौं संशोधन) २०६८ २०६८।०८।१३

No comments:

Post a Comment